Myllyhoitoyhdistyksen Tietoisesti kohti parempaa -hanke (2019–2021) tarjoaa matalan kynnyksen valmentavaa, vertaistuellista ryhmätoimintaa päihde- ja muista riippuvuuksista kärsiville aikuisille sekä heidän läheisilleen Kainuun alueella. Lisäksi järjestetään koulutusta, luennointia ja tiedotusta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille sekä oppilaitoksille. Hanke on STEA:n rahoittama. Kaikki tapahtumamme ovat maksuttomia.

Lisätietoja: piia.sumupuu@myllyhoito.fi tai puh. 044 0193869 

Juttuja

Tietoa hankkeesta

Hanke tarjoaa ohjattua, vertaistuellista, toipumiskeskeistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa kainuulaisille päihde- ja muista riippuvuuksista kärsiville sekä heidän läheisilleen. Toipumisryhmät toimivat osana Kainuun sosiaalisen kuntoutuksen järjestelmää. Ryhmätyöskentelyssä hyödynnetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä …

Ilon ja toivon päihdetyötä

Myllyhoitoyhdistyksessä perustehtävänämme on riippuvuuksiin sairastuneiden ja heidän läheistensä auttaminen – tavoitteena motivoida apua tarvitsevat toipumisen tielle, kohti mielekästä elämää. Meillä on vahva visio moniammatillisesta toiminnasta, vertaistuen vahvistamisesta sekä toipumiskeskeisen ajattelutavan juurrutamisesta …

Tuumailuja toipumisesta päihdepäivillä 2019

Mitä tarkoittaa toipumiskeskeisyys ja miten toipuminen määritellään?Jotta voidaan määritellä toipumista on ensin pohdittava mitä on riippuvuus. Määritelmiä on monia. Toipumiskeskeisestä näkökulmasta toimivana määritelmänä voidaan pitää addiktioihin perehtyneen kanadalaisen lääkärin Gabor …

Menetelmiä

Vertaistuki
Nepsy valmennus
Mindfulness
Taideterapia